درخواست یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان

۴ شهریور ۱۴۰۰
6ZTIUYE2K5BT7M2BNNRXT2XTGM

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، طی روزهای گذشته خواستار حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی افغانستان شد و هشدار داد که صدمه زدن به آن‌ها می‌تواند پیامدهای نامطلوبی بر صلح پایدار داشته باشد.
یونسکو در بیانیه خود می‌گوید: “افغانستان دارای طیف وسیعی از میراث غنی و متنوع است، که بخش جدایی‌ناپذیر از تاریخ و هویت افغانستان و همچنین اهمیتی برای کل بشریت است که باید از آن محافظت شود.”
کارشناسان، نگران موزه ملی کابل و همچنین آثار به‌ ثبت رسیده در فهرست میراث جهانی یونسکو شامل مناره و بقایای باستانی جام‌جم و چشم‌انداز فرهنگی و بقایای باستان شناسی دره بامیان هستند.
بیست سال پیش، طالبان دو بودای بامیان، مجسمه‌های عظیمی که از ۱۵۰۰ سال پیش در دل کوه حک شده بودند را منفجر کردند.
تصاویری از جنگجویان طالبان که مجسمه‌ها را منفجر می‌کنند در سراسر جهان پخش شد و آگاهی از اهمیت تداوم میراث فرهنگی را افزایش داد. در سال ۲۰۱۲، جامعه بین‌المللی تخریب عمدی میراث فرهنگی را جنایت جنگی تشخیص داد.
به گفته محمد ‌فهیم رحیمی، رئیس موزه ملی افغانستان، از روز چهارشنبه طالبان گروهی از نگهبانان مسلح را برای جلوگیری از دزدی و غارت بیرون موزه قرار داده‌اند. آقای رحیمی گفت: “اگر جنگ می‌شد، ممکن بود یک فاجعه رخ دهد و بسیاری از آثار تاریخی در سراسر کشور را نابود کند. ما در حال حاضر کمی خوش‌شانس هستیم که تغییر قدرت هزینه‌ای برای چنین مرگ و ویرانی نداشته‌است.”
ویدئو مربوط به تخریب مجسمه بودای بامیان توسط طالبان در سال ۲۰۱۲ می‌باشد.