آرت‌فر استانبول ۲۰۲۱

افتتاحیه
۱۳ مهر ۱۴۰۰
اختتامیه
۱۸ مهر ۱۴۰۰

آشنایی با هنرمندان آرت‌فر استانبول ۲۰۲۱

محمدرضا یزدی

رضا بهاروند

فرشید داوودی

سیامک فیلی‌زاده

سلمان خوشرو

شایا شهرستانی

داوود زندیان

مهدی شیر احمدی

آثار هنری شرکت‌کننده در آرت‌فر استانبول ۲۰۲۱