آیدیدن باقری

تهران
، 
1370

منتخب آثار آیدیدن باقری

نمایشگاه‌های آیدیدن باقری

هیچ داده‌ای یافت نشد

اعتبارنامه‌ها

نمایشگاه‌های انفرادی
  • 1400 « کُلَّه سِر»، گالری اُ، تهران، ایران
  • 1400 «زنده باد کارخانه»، بنیاد پژمان، تهران، ایران
نمایشگاه‌های گروهی
  • 1400 «پسماند-صفر»، پرسبوک، ایرانشهر، تهران، ایران
  • 1399 «سورشارژ»، گالری آ، تهران، ایران
  • 1399 «مجسمه‌زدایی»، دوسالانه‌ی مجسمه‌سازی تهران، تالار وحدت، تهران، ایران
  • 1399 «حافظه‌زدایی»، بازار کتاب هنری بنگاه، تهران، ایران
  • 1399 «شهیدگاه – بخش ۲»، با همکاری حمیدرضا علیثانی، گالری طراحان آزاد، تهران، ایران
  • 1397 «ابغا و القا»، به انتخاب آیدین باقری، ساختمان پارس، تهران، ایران
  • 1397 «شهیدگاه - بخش ۱»، همکاری مشترک آیدین باقری و حمیدرضا علیثانی، به انتخاب آیدین باقری، تیرآرت، تهران، ایران