امید حلاج

تهران
، 
1358

امید حلاج هنرمند نقاش متولد سال ۱۳۵۸ (تهران) و فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران است.
نقاشی‌های او جهان واقع را به گونه‌ای انتزاعی و سوررئال بازنمایی می‌کنند که در آن گاه انسان در حال ویرانی طبیعت است و گاه طبیعت، زوال انسان را به تماشا می‌نشیند. حلاج در تقابل و همنشینی خیال و واقعیت از نمادها و نشانه‌هایی استفاده می‌کند که ذهن را به ریشه‌هایی خارج از اثر ارجاع می‌دهند.
آثار وی در نمایشگاه‌های انفرادی در گالری‌های آن، ایرانشهر، سیحون، افرند و… به نمایش درآمده است.

منتخب آثار امید حلاج

نمایشگاه‌های امید حلاج

هیچ داده‌ای یافت نشد