امیر معبد

شاهرود
، 
1353

امیر معبد هنرمند مجسمه ساز و چیدمان پرداز، در سال ۱۳۵۳، در شاهرود متولد شد. او فارغ التحصیل رشته­ ی نقاشی از دانشکده­ هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران است. او فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در شاهرود آغاز نموده و همچنان مشغول فعالیت است.

نمایشگاه­‌های انفرادی

گالری هور، مجسمه ۱۳۸۷
• گالری طراحان آزاد، چیدمان ۱۳۸۶
• گالری تهران، چیدمان ۱۳۸۵
• گالری لاله، چیدمان ۱۳۸۵
• گالری سیته، پاریس، فرانسه، چیدمان ۱۳۸۴
• شهرک هنرمندان پاریس، چیدمان ۱۳۸۴
• گالری آریا، چیدمان ۱۳۸۳
• گالری لاله، چیدمان ۱۳۸۲
• گالری لاله، مجسمه ۱۳۸۲ٖ
• ماسک و مجسمه، کارگاه هنر، تهران، ایران ۱۳۷۴
• ۱۳۷۳ آثاری از گل رس و سرامیک، شاهرود، ایران

 

نمایشگاه­‌های گروهی

اولین، دومین و سومین دوسالانه مجسمه‌سازان تهران ۱۳۷۶، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰
• دومین نمایشگاه هنر جدید تهران ، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۱
• هنر معنوی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۲
• برای بم، خانه‌ی هنرمندان، تهران ۱۳۸۲
• دوسالانه‌ی هنر دوحه، قطر ۱۳۸۲
• سومین نمایشگاه هنر جدید، دانشگاه تهران ۱۳۸۳
• باغ ایرانی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران ۱۳۸۳
• مجسمه‌سازان ایران، مکزیکوسیتی ۱۳۸۴
• نمایشگاه آثار برندگان دوسالانه‌‌های تهران، گالری تهران ۱۳۸۵
• کوچک و مفهومی، گالری طراحان آزاد، تهران ۱۴۸۶
• میان پنجره و دیدن، گالری آریا، تهران ۱۳۸۶
• Iran sans frontière، گالری آلمین رش پاریس ۱۳۸۷
• Iran Inside Out، موزه چلسی نیویورک ۱۳۸۸
• Iran di Verso, Black or White? ، گالری ورسو آرته کنتامپورانیا ، تورین ۱۳۸۸

اجراها

چرا من رو دوست نداری، گالری محسن تهران ۱۳۸۹
• بیا نوازشم کن، گالری طراحان آزاد تهران ۱۳۸۹
• ۵۰% حراج، گالری طراحان آزاد تهران ۱۳۹۰
• کشتزار، گالری محسن تهران ۱۳۹۰
• ویروس، پاریس ۱۳۹۱
• تزویر، گالری طراحان آزاد تهران ۱۳۹۲
• میهن، کاخ موزه‌ی سعد آباد تهران ۱۳۹۲

چیدمان‌ها و مجسمه‌ها

چیدمان دائمی در فرهنگسرای بهمن ۱۳۸۲
• مجسمه در پارک مجسمه‌سازان هشتگرد ۱۳۸۴
• چیدمان دائمی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) ۱۳۸۵

نمایشگاه گردانی‌ها

بذرهای بائوباب ۱، آثار مجسمه‌سازان جوان، گالری آران، ۱۳۸۸
• بذرهای بائوباب ۲، آثار مجسمه‌سازان جوان، گالری لاله، ۱۳۸۸
• نگاهی به سه نسل از مجسمه‌سازان ایران، گالری فروهر، ۱۳۸۹

منتخب آثار امیر معبد

نمایشگاه‌های امیر معبد

هیچ داده‌ای یافت نشد

اعتبارنامه‌ها

نمایشگاه‌های انفرادی
 • 1387 گالری هور، مجسمه
 • 1386 گالری طراحان آزاد، چیدمان
 • 1385 گالری تهران، چیدمان
 • 1385 گالری لاله، چیدمان
 • 1384 گالری سیته، پاریس، فرانسه، چیدمان
 • 1384 شهرک هنرمندان پاریس، چیدمان
 • 1383 گالری آریا، چیدمان
 • 1382 گالری لاله، چیدمان
 • 1382 گالری لاله، مجسمه
 • 1374 ماسک و مجسمه، کارگاه هنر، تهران، ایران
 • 1373 آثاری از گل رس و سرامیک، شاهرود، ایران
نمایشگاه‌های گروهی
 • ۱۳۷۶، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ اولین، دومین و سومین دوسالانه مجسمه‌سازان تهران
 • 1381 دومین نمایشگاه هنر جدید تهران ، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
 • ۱۳۸۲ هنر معنوی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
 • 1382 برای بم، خانه‌ی هنرمندان، تهران
 • 1382 دوسالانه‌ی هنر دوحه، قطر
 • 1383 سومین نمایشگاه هنر جدید، دانشگاه تهران
 • 1383 باغ ایرانی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
 • 1384 مجسمه‌سازان ایران، مکزیکوسیتی
 • 1385 نمایشگاه آثار برندگان دوسالانه‌‌های تهران، گالری تهران
 • 1384 کوچک و مفهومی، گالری طراحان آزاد، تهران
 • 1386 میان پنجره و دیدن، گالری آریا، تهران
 • 1387 Iran sans frontière، گالری آلمین رش پاریس
 • 1388 Iran Inside Out، موزه چلسی نیویورک
 • 1388 Iran di Verso, Black or White? ، گالری ورسو آرته کنتامپورانیا ، تورین