امیر نصیری

تهران
، 
1358

امیر نصیری درسال 1358 در تهران به دنیا آمده است. در نوجوانی با حضور در خانۀ عکاسان ایران یادگرفتن عکاسی راشروع کرد و پس از ورود به دانشکدۀ هنر و معماری ، آموختن عکاسی را ادامه داد. زمانی که در رشتۀ طراحی صنعتی مدرک کارشناسی گرفت ، پنج سال را به یادگیری و تمرین فرم و فضا و مجسمه سازی گذراند. ازدوازده سال پیش، با حاضر شدن در کارگاه ها و کلاس های مختلف فلز کاری و جواهرسازی، به جد مشغولِ آموختن فوت فن و مکاتب مختلف جواهرسازی است. در این سال ها فکرش به شدت مشغول جواهر معاصر بوده است. هرآنچه به ساختارهای وجود و زیست ما مربوط است، مدام او را به سمت تلاش برای واسازی می برد. او در آثار خود تخریبگر نیست بلکه مشغول شناسایی وضعیت ساختارهاست و می خواهد آنچه در جریان است را در درون خودِ ساختارها به ما نشان دهد.

منتخب آثار امیر نصیری

نمایشگاه‌های امیر نصیری

WhatsApp Image 2022-01-05 at 8.06.50 PM
پسماند-صفر
از ۱۷ دی  
 تا ۲۸ دی ۱۴۰۰

اعتبارنامه‌ها

جوایز
 • 1395 دریافت گواهی نامه هنری درجه سه دررشته زیوزآلات سنتی از شورای ارزش یابی هنرمندان کشور.
 • 1396 برگزیدۀ هیئت داوران و صاحب اثر تقدیر شده در ششمین سالانۀ International Foldforming Competition، کانادا
نمایشگاه‌های گروهی
 • 1400 شرکت در یازدهمین سالانه هنرمعاصر پرسبوک، گالری ایرانشهر، تهران، ایران.
 • 1400 نمایشگاه گروهی جواهر معاصر« تا زمانی که مرگ مارا از هم جدا کند »، گالری آلیاژ، لیل، فرانسه.
 • 1400 حضور در اقامت هنری وایو، نمایش آثار، Open studio، کاشان، ایران.
 • 1399 نمایش آثاردررویداد جواهروفشن اکسسوری، گالری انگار، تهران، ایران.
 • 1399 نمایش آثاردررویداد جواهروفشن اکسسوری، گالری انگار، تهران، ایران.
 • 1399 شرکت درهفته جواهر استانبول، نمایش آثاروگفتگوی مجازی.
 • 1399 کیوریت و برگزاری نمایشگاه انفرادی کارهای شهرزاد علییاری، پلتفرم جواهر معاصرزیگزاگ، گالری انگار، تهران
 • 1399 ، تاسیس پلتفرم جواهر معاصر زیگزاگ، تهران، ایران.
 • 1398 نمایش گروهی جواهر سازی معاصر « مجموعه اقیانوس پلاستیکی » ، هفته جواهر نیویورک ،نیویورک
 • 1398 سخنرانی با موضوع جواهر پایدار، خانه طراحان مد و لباس ایران ، تهران، ایران
 • 1398 نمایشگاه انفرادی جواهر سازی معاصر« مجموعه اقیانوس پلاستیکی» ، خانه طراحان مد و لباس ایران ، تهران، ایران.
 • 1397 نمایشگاه گروهی جواهرسازی معاصر« ناپایداری – اقیانوس پلاستیکی »، گالری اُ، تهران، ایران
 • 1397 نمایشگاه گروهی چند رسانه ایِ «در یادبود خیام»، گالری هپتا، تهران، ایران.
 • 1396 دومین نمایشگاه جواهر سازی هنری معاصر تهران ، گالری آریا، تهران، ایران.
 • 1396 نمایشگاه انفرادی چیدمان و جواهر معاصر«تکرار»، گالری هپتا، تهران، ایران.
 • 1396 نمایشگاه گروهی «برزخ»، گالری طلوع، تهران، ایران.
 • 1396 نمایشگاه گروهی «برزخ»، گالری طلوع، تهران، ایران.
 • 1396 نمایشگاه «زیور صلح» موزۀ آبگینه و سفالینه های ایران، تهران، ایران.
 • 1384 نمایشگاه عکس، گالری راه ابریشم، تهران، ایران.
 • 1384 نمایشگاه عکس انجمن عکاسان ایرانشهر، خانه هنرمندان ، تهران، ایران.
 • 1384 نمایشگاه عکس انجمن عکاسان ایرانشهر، خانه فرهنگ تبریز، ایران