شایا شهرستانی

تهران
، 
1351

شایا شهرستانی متولد سال ١٣۵١تهران، فارغ التحصیل رشته نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی دختران تهران و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران و عضو انجمن مجسمه سازان ایران است. او دو نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیست و هشت نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود دارد. تجربیات وی در زمینه مجسمه سازی، طراحی و نقاشی است.
“به زعم من، طراحی قرابت نزدیکی با تجربه زیسته هر انسانی دارد. از آنجا که رنج جزء لاینفک زندگی است، طراحی های من به واقع بازتولید رنج انسانی و به نوعی تسکین مازوخیستی است. از این رو، آثار دو بعدی و سه بعدی من بر همین مبنا شکل گرفته اند. ایجاد خط و بافت چه از راه سوزندان ماده و برش آن برای دستیابی به فرم مورد نظر، و چه از طریق فشار ماده اثرگذار بر روی کاغذ و ایجاد یک تصویر، عینیت بخشیدن به تجربه زیسته است. به بیان دیگر، تجربه گرایی، بداهه پردازی، عدم تعیین و کنش گری از مؤلفه های مشترک میان زندگی و طراحی به شمار می آیند.”

منتخب آثار شایا شهرستانی

نمایشگاه‌های شایا شهرستانی

WhatsApp Image 2022-01-05 at 8.06.50 PM
پسماند-صفر
از ۱۷ دی  
 تا ۲۸ دی ۱۴۰۰
sh6
روایت بنیادین / شایا شهرستانی
 تا ۲۵ مهر ۱۳۹۹