غزال زارع

تهران
، 
1357
  • دیپلم فلسفه
  • لیسانس زیست سلولی
  • لیسانس و فوق لیسانس هنر/مطالعات مردم شناسی
  • حوزه مطالعاتی فرهنگ عامه و اهمیت صنایع در شکل گیری مدرنیته در ایران .مطالعه موردی: پتروشیمی و صنعت ملامین

آرشیویست

منتخب آثار غزال زارع

نمایشگاه‌های غزال زارع

WhatsApp Image 2022-01-05 at 8.06.50 PM
پسماند-صفر
از ۱۷ دی  
 تا ۲۸ دی ۱۴۰۰

اعتبارنامه‌ها

نمایشگاه‌های گروهی
  • هند،پرتقال.براتیسلاوا.آلبانی.پراگ.شارجه.ترکیه. UNICEF.ایران /
  • پروژه گروهی لند آرت / کاشان / قوام زنگ/ به کوشش پویا آریانپور
  • //Pk 14= پلاسکو ۱۴/ افتاد ولی نشکست
  • پروژه اکتشافات روزانه .نیومدیا پروجکت.به کوشش امیرعلی قاسمی
  • نمایش های انفرادی / آرته / سیحون /جهان نما سعد آباد/ یونیسف