نرگس محمدیان

تهران
، 
1359

ليسانس عمران دانشگاه آزاد/ فوق ديپلم گرافيك دانشگاه هنركرج

منتخب آثار نرگس محمدیان

نمایشگاه‌های نرگس محمدیان

WhatsApp Image 2022-01-05 at 8.06.50 PM
پسماند-صفر
از ۱۷ دی  
 تا ۲۸ دی ۱۴۰۰

اعتبارنامه‌ها

نمایشگاه‌های انفرادی
نمایشگاه‌های گروهی
  • 1400 پرسبوك يازدهم ( پسماند صفر) گالرى ايرانشهر . تهران
  • 1399 پرسبوك دهم ( دستكار) خانه صاحب كاشان
  • 1397 -نمايشگاه گروهى side by side گالرى اكنون . اصفهان
  • 1390 نمايشگاه گروهى مجسمه نسل سوم گالرى فروَهر.تهران
  • 1389 نمايشگاه مجسمه گروه "ورق" گالرى الهه. تهران
  • 1389 نخستين نمايشگاه "مدال" موسسه ماه مهر. تهران
  • 1388 نمايشگاه مجسمه گروه "ورق"گالرى آرت سنتر( خانه هنر). تهران
فعالیت‌های آموزشی
  • شركت در دوره هاى مختلف هنرى زير- نظر استادان هنر معاصر همچون پرويز تناولى و عباس كيارستمي -شركت در دوره هاى آموزش مجسمه سازى استاد پرويز تناولى در موسسه ماه مهر