بدون عنوان

ابعاد اثر
100 × 35 × 160 cm
متریال
18,000,000 تومان

آثار دیگری از این هنرمند

نمایشگاه‌های مرتبط با این اثر

b2
درون، بیرون و دوباره درون / مرتضا بصراوی
 تا ۲۳ تیر ۱۳۹۹